Pridobljena sredstva za projekt: GRADNJA NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE

 

Podjetje Proeko Plastika d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).  Naziv operacije, za katerega smo pridobili sredstva se glasi: GRADNJA NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE.

 

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija iz Kohezijskega sklada (http://www.eu-skladi.si)

Celotna vrednost projekta znaša 274.445,00 evrov, od tega se 54.889,00 evrov sofinancira s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko.

Z izvedbo investicije si v podjetju v prihodnje prizadevamo, da bi lahko proizvajali lastno električno energijo, s čimer bi zmanjšali stroške poslovanja, povečali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in zmanjšali emisije CO2.