Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Postavitev napredne proizvodnje | Financira Evropska unija – NextGeneration

Podjetje Proeko Plastika d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi sredstev na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO). Naziv projekta, za katerega bomo pridobili sredstva se glasi: INVESTICIJA V IZGRADNJO NOVIH PROSTOROV IN STROJA ZA PRODUKT SILIKONIZIRANE FOLIJE IZ VISOKEGA DELEŽA PCR (post consumer recycled PE)  v OIC HRPELJE.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Celotna vrednost projekta znaša 2.666.919,79 evrov, od tega se 972.092,6 evrov sofinancira iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Projekt se je začel maja 2022 in bo trajal do februarja 2024.

Namen investicije je proizvodnja nove silikonizirane folije z visokim deležem PCR.

Osrednji cilji, ki jih naše podjetje zasleduje z izvajanjem projekta so:

  • Okolju bolj prijazna proizvodnja, ki je snovno in energetsko bolj učinkovita,
  • povečanje skupnih čistih prihodkov iz prodaje,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • diverzifikacija proizvodov, kupcev in tržnih poti ter
  • višja stopnja avtomatizacije proizvodnje.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost